Celem inwestycji była poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w porcie rybackim Mrzeżyno, warunków postoju, obsługi statków rybackich oraz prowadzenia wyładunków, przechowywania i sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich i ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego.

W ramach prac DORACO przeprowadziło kompleksową modernizację nabrzeży portowych o łącznej długości 429 metrów, które wyposażono w punkty poboru wody i energii elektrycznej. Dodatkowo wybudowane zostały: basen remontowy wraz z budynkiem warsztatowym i slipem do obsługi jednostek rybackich stacjonujących w porcie, budynek Bezpośredniej Sprzedaży Ryb z magazynem, chłodnią i wytwornicą lodu.

Oprócz tego kompleksowej modernizacji i przebudowie poddane zostały drogi, place, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne i sieci wodociągowe. Wybudowane zostały punkty zdawania wód zaolejonych i ścieków komunalnych z jednostek rybackich, a także obiekt administracyjny portu.

Strona portu: www.port.mrzezyno.pl

Wizualizacja portu na kanale gminy Trzebiatów na YouTube

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Fot. Fotokart