Obiekt 3-kondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej żelbetowej monolitycznej. Zakres prac obejmował kompleksową realizację obiektu wraz z instalacjami elektrycznymi, wod.-kan., instalacjami wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sygnalizacją p.poż., instalacją gazów medycznych, c.o. i c.w. oraz instalacjami teletechnicznymi.

Wewnątrz budynku, oprócz sal chorych, części dla personelu medycznego i zaplecza, znajdują się sale operacyjne i porodowe o specjalnym standardzie wykończenia materiałami bakteriobójczymi i antystatycznymi, o podwyższonych parametrach technicznych. Obiekt w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.