Korporacja Budowlana DORACO zrealizuje prace w Porcie Szczecin, w ramach kontraktu: „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

Zakres prac obejmuje:

  • budowę nowych nabrzeży – Dąbrowieckiego i zamykającego Basen Notecki,
  • przebudowę istniejących nabrzeży (Katowickiego, Chorzowskiego i Uskoków Gliwickiego i Chorzowskiego) na łącznej długości ok. 1300 metrów,
  • obudowę brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka na łącznej długości około 480 metrów
  • pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do 12,5 metra wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego.

Ponadto w zakresie realizowanych robót przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, a układy drogowy i kolejowy przejdą modernizację.

*Fot. ZMPSiŚ