Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m x 12,7m i nośności 63000DWT.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

  • Przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości 392,4 m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1 m;
  • Roboty czerpalne do głębokości 13,5 m ( bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża;
  • Umocnienie dna skarp podwodnych;
  • Przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych na odcinku 484mb od strony Nabrzeża Duńskiego;
  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Projekt był elementem wartego blisko 600 mln zł programu inwestycyjnego Portu na lata 2013-15, mającego na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej. Oddanie całej inwestycji do użytkowania odbyło się w listopadzie 2015 roku.

Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego Etap I: Listopad 2014

Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego Etap II: sierpień 2015