Korporacja Budowlana DORACO zrealizowała największą inwestycję w Gminie Mikołajki w powojennej historii miasta – przebudowę promenady nad Jeziorem Mikołajskim wzdłuż ulicy Kajki i 3 Maja. Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta Mikołajki.

W ramach kontraktu spółka zmodernizowała i zbudowała nabrzeża o łącznej długości 1526 metrów. Zakres prac obejmował także prace infrastrukturalne, budowę pomostów oraz budynków i wiat o łącznej kubaturze ponad 2000 m3. Wartość kontraktu to 40.245.113,50 mln brutto.