Niespełna 8 miesięcy (wraz z przygotowaniami od listopada 2014 do sierpnia 2015) trwały kompleksowe i wymagające prace budowlano konserwatorskie Korporacji Budowlanej DORACO dla jednej z najstarszych świątyń w Warszawie. Jednocześnie, w ramach tych samych prac przebudowano i zaadaptowano dawny budynek parafialny na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego. Zakres działań związanych z rewitalizacją Archikatedry, która w 1980 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, obejmował wszystkie instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne oraz większość pomieszczeń świątyni.

Stopień zaawansowania remontu i charakter prowadzonych prac był bardzo złożony i szczegółowy. Większość zabytków zostało poddanych specjalistycznym pracom konserwatorskim i renowacyjnym. Ponadto zwiększono energooszczędność świątyni poprzez wykonanie instalacji o niskim poborze mocy, takie jak oświetlenie wnętrza Kościoła i ogrzewanie elektryczne.

W trakcie realizacji prac odkryto zabytkowe elementy, które archikatedra będzie mogła zaprezentować zwiedzającym. Podczas prowadzenia prac ziemnych przed frontonem Katedry odkopano m.in. kryptę ze sklepieniem łukowym, datowaną na XIX wiek oraz ławę z kamieni o średnicy od 0,5 m do 3 m – stanowiącą fundamenty dawnej wieży katedralnej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Skarbiec Dziedzictwa Kultury – Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. wnętrza Archikatedry: Dawid Korczyński