Roboty budowlane mające na celu wykonanie kompletnego wnętrza restauracji wraz ze wszystkimi instalacjami. Zakres robót obejmował: roboty konstrukcyjne; prace wykończeniowe: ścianki, obudowy, stolarka okienna i drzwiowa; roboty instalacyjne: wod.-kan., c.o., elektryczne oraz wykonanie wentylacji.