DORACO pozyskało kontrakty na rozbudowę Nabrzeża Zbożowego oraz Nabrzeża Wisłoujście na łącznej długości ponad 1000 metrów. Celem inwestycji była poprawa warunków i bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku.

Konstrukcję Nabrzeża Wisłoujście (głębokość przy nabrzeżu) oraz linii nabrzeża dostosowano do wymagań wynikających z planowanego Toru Wodnego. Parametry nowego toru wodnego to: 90 m szerokości i 12,0 m głębokości. Budowa nabrzeża miała charakter obudowy brzegu z możliwością cumowania portowych jednostek technicznych takich jak: jednostki pożarnicze, holowniki i inne; wyposażonych w urządzenia cumownicze i odbojowe, punkty poboru wody, punkty poboru energii oraz punkt odbioru ścieków sanitarnych z jednostek pływających. Prace zakończono w lipcu 2020 r.

Prace budowlane na Nabrzeżu Zbożowym polegały na wykonaniu nowego nabrzeża konstrukcji oczepowej o długości 629 mb, wraz z głębokością techniczną wynoszącą -7,0 m. Nabrzeże podzielone zostało  na dziesięć odcinków konstrukcyjnych, obejmujących łącznie  28 sekcji dylatacyjnych, wraz z obniżeniami dla obsługi jednostek pływających wraz z przystanią niską do obsługi tych jednostek. Realizację zakończono w sierpniu 2021 r.

Nabrzeże Wisłoujście. Fot. DORACO

Nabrzeże Zbożowe. Fot. DORACO