Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie obiektu w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. DORACO zrealizowało także przebudowę układu drogowego i budowę nowych parkingów, a także zagospodarowanie terenu.