Projekt zrealizowany przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Projekt obejmował wyposażenie w linie technologiczne , sprzęt i środki transportu. Dodatkowo ogrodzono cały obiekt oraz wykrawężnikowano teren.

Zakres prac:

  • sortownia o przepustowości 28.000 Mg/rok odpadów zmieszanych i 5.000 Mg/rok odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
  • zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego o przepustowości 228 Mg/rok
  • plac do tymczasowego gromadzenia azbestu o pow. 500m2
  • warsztat i garaże
  • boksy i zasieki do gromadzenia sprasowanych odpadów pochodzących z sortowni
  • waga samochodowa z budynkiem do jej obsługi
  • brodzik dezynfekcyjny
  • utwardzone place manewrowe i do gromadzenia surowców