Kompleksowa realizacja dwóch obiektów stacji paliw wraz z myjnią samochodową, sieciami zewnętrznymi oraz drogami dojazdowymi, placem manewrowym i zielenią.

Obiekty wykonane w lekkiej konstrukcji szkieletowej, stalowej na fundamentach żelbetowych. W ramach realizowanych prac wykonano także roboty elektryczne, instalacje wod.-kan., instalacje wentylacji i klimatyzacji, ogrzewanie mechaniczne i elektryczne. Zakres prac obejmował także posadowienie zbiorników paliw oraz gazu LPG na fundamencie żelbetowym.

Powierzchnia użytkowa: 234 m2 i 488 m2
Kubatura: 960 m3 i 2771m3
Okres realizacji: od maja 2003 do sierpnia 2003 oraz od października 2003 do grudnia 2003