Prace Korporacji Budowlanej Doraco na budowie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podzielone były na etapy.

W pierwszym etapie prac (w 2012 r.) Doraco wykonało pokrycie stropodachów wraz ze świetlikami i instalacjami sanitarnymi, a także konstrukcję stalową kopuły głównej wraz z jej poszyciem blachą miedzianą. Do tego celu wykorzystano ponad 30 ton miedzi.

 

W kolejnych etapach realizacyjnych Doraco wykonało komplet instalacji grzewczych i wentylację kościoła wraz z instalacją ogrzewania podłogowego i posadzką Świątyni.

Prace w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego obejmowały roboty instalacyjne i wykończeniowe. Zostały one zakończone pod koniec 2016 roku.