Odbudowa Zespołu Parkowo-Pałacowego w Krokowej dla Fundacji „Europejskie Spotkania Kaszubskie”. Zakres robót obejmował nie tylko roboty budowlano-renowacyjne obiektów kubaturowych, lecz również prace melioracyjne i rekonstrukcyjne zieleni w parku przy hotelu, a także roboty związane z uzbrojeniem terenu. Obiekt został oddany „pod klucz” wraz z wyposażeniem kompleksowym (od mebli stylowych po zastawę stołową) niezbędnym do prowadzenia działalności hotelarsko-restauracyjnej.

Powierzchnia zabudowy: 980 m2
Powierzchnia dróg i ciagów pieszych: 1320 m2
Powierzchnia zieleni: 4100 m2
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1573,7 m2

Historia zamku i rodziny Krokowskich / von Krockow
O Albrechcie von Krockov i zagmatwanych losach pomorskiej ludnosci – artykuł Gazeta Wyborcza