Hala produkcyjna DELPHI Automotive Systems Poland Sp. z o.o.

Rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i portiernią.

 

 

 

 

 

W ramach inwestycji wykonano także remont istniejącej hali, magazyny materiałów łatwopalnych, wiatę oraz zbiornik wody pożarowej z przybudowaną pompownią. Prace zewnętrzne obejmowały ponadto wewnętrzny układ drogowy, plac manewrowy i parkingi. Prace zrealizowano w bardzo krótkim czasie przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

 

 

 

Powierzchnia użytkowa: 4.487m2
Kubatura: 33.501 m3
Kierownik Budowy: Piotr Kumpiecki
Okres realizacji: od września 2002 do stycznia 2003