Renowacja budynku 'BRATNIAK' Politechniki Gdańskiej

Zakres prac obejmował remont kapitalny budynku w tym roboty wyburzeniowe, budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne: c.o., wod.-kan., wykonanie wentylacji, instalacji elektrycznej, roboty dekarskie, elewacyjne i kamieniarskie a także wykonanie małej architektury, dróg i chodników. W ramach prac renowacyjnych odtworzono oryginalne lica muru, przeprowadzono renowację stolarki drzwiowej, przywrócono historyczne balustrady oraz wymieniono połacie dachowe z dachówką karpiówką.

 

Z uwagi na bardzo wysokie zawilgocenie obiektu, po jego osuszeniu, wykonano specjalistyczne izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Obiekt oddany wprost "pod klucz" wraz z kompletnym wyposażeniem dyskoteki.

Powierzchnia użytkowa: 2.792 m2

Kubatura: 14.600 m3

Kierownik budowy: Lech Pałacha

Okres realizacji: od grudnia 2002 do października 2003