Zespół Parkowo-Pałacowy w Krokowej

Odbudowa Zespołu Parkowo -Pałacowego w Krokowej dla Fundacji "Europejskie Spotkania Kaszubskie". Zakres robót obejmował nie tylko roboty budowlano-renowacyjne obiektów kubaturowych, lecz również prace melioracyjne i rekonstrukcyjne zieleni w parku przy hotelu, a także roboty związane z uzbrojeniem terenu. Obiekt został oddany "pod klucz" wraz z wyposażeniem kompleksowym (od mebli stylowych po zastawę stolową) niezbędnym do prowadzenia działalności hotelarsko-restauracyjnej.

 

Zamek w Krokowej

Powierzchnia zabudowy: 980 m2
Powierzchnia dróg i ciagów pieszych: 1320 m2
Powierzchnia zieleni: 4100 m2
Razem: 6400 m2
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1573,7 m2
Kubatura: 5830 m3
Czas realizacji: od czerwca 1993 do lutego 1994
Kierownik budowy: Bogusław Niklas


Historia zamku i rodziny Krokowskich /  von Krockow

O Albrechcie von Krockov i zagmatwanych losach pomorskiej ludnosci - artykuł Gazeta Wyborcza