Wysoką jakość zarządzania projektami w DORACO, analizowaną przez niezależnych audytorów, potwierdzają certyfikowane systemy:

  • Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015,
  • Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2015,
  • Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 45001:2018.