fnp

Modernizacja i rozbudowa budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Modernizacja budynku opiera się na rewitalizacji już istniejącej substancji budowlanej. Budynek po remoncie będzie się składał – jak dotąd – z czterech kondygnacji: parteru wyposażonego w pomieszczenia konferencyjne oraz dwóch pięter i strychu (który zostanie przekształcony w użytkowy) z przeznaczeniem na biura, w których pracować będzie prawie 60 osób (kubatura powierzchni biurowej to 1527m2). W zmodernizowanym budynku zostanie przywrócony pierwotny, przedwojenny ład elewacji frontowej, z wejściem od strony ulicy, oraz funkcjonować będzie oryginalna lastrykowa klatka schodowa.

Zrewitalizowany budynek zostanie wyposażony w nowoczesne ekologiczne rozwiązania technologiczne, m.in. w system racjonalnego gospodarowania wodą, ściekami i energią elektryczną. O atrakcyjności nieruchomości będzie także stanowić „żywa fasada”, czyli pionowy ogród zainstalowany na frontowej elewacji.

Planowane zakończenie prac: koniec 2013 r.

Comments are closed.