4

Park Oliwski zyska nowe oblicze

Jeszcze w tym półroczu 2014 r. gotowy będzie kolejny etap realizowanej przez Korporację Budowlaną Doraco inwestycji, której celem jest odtworzenie znajdującej się od XVIII wieku w Parku Oliwskim zabudowy Folwarku Saltzmanna.

Trwa realizacja rozległego dziedzińca, będącego dopełnieniem inwestycji, w ramach której wokół Dworku Saltzmanna powstały piękne ogrody z bogatą szatą roślinną. Nowopowstały dziedziniec będzie pokazem największego kunsztu ogrodniczego, unikalnego w skali kraju.

 

Comments are closed.