forum gdańsk - widok wzdłuż kanału raduni (medium)

Znaczny postęp prac przy realizacji Forum Gdańsk

Realizacja inwestycji Forum Gdańsk nie zwalnia tempa – modernizacja infrastruktury drogowej wchodzi w nowy etap, a efekty prac na placu budowy są coraz bardziej widoczne.

W piątek, 21 października około godziny 21:00-21:30 zostanie otwarty dla ruchu nowy wiadukt północny na al. Armii Krajowej. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie modernizacji istniejącego wiaduktu AK. Ponadto do końca roku planowane jest uruchomienie ruchu na wiadukcie południowym. Obecnie trwają prace mające na celu jego połączenie z istniejącym układem drogowym od strony zachodniej (Węzeł Groddecka). Postęp robót będzie uzależniony od warunków pogodowych.

– Budowa nowych wiaduktów na al. Armii Krajowej to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w ramach modernizacji infrastruktury drogowej wokół Forum Gdańsk. Otwarcie wiaduktu północnego jest więc kolejnym kamieniem milowym w realizacji naszej inwestycji – powiedział Krzysztof Kolasa, menedżer projektu Forum Gdańsk.

Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej – pozostałe prace w toku

Oprócz prac przy wiaduktach na al. Armii Krajowej, postępuje budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod ul. Okopową, które będzie prowadziło na przystanek SKM Gdańsk Śródmieście. W ciągu najbliższych dwóch tygodni planowane jest rozpoczęcie rozbudowy wiaty na tym przystanku. Trwa również budowa nowej jezdni na 3 Maja oraz remont torowiska tramwajowego na tej ulicy.

Prawie w całości zrealizowana została już północna cześć nowej ulicy Nowe Podwale Grodzkie, która pobiegnie pod budynkami Forum Gdańsk wzdłuż torów kolejowych. Do wykonania pozostała jeszcze warstwa ścieralna, co nastąpi w ostatnim etapie inwestycji, tuż przed otwarciem kompleksu. Przy ul. Nowe Podwale Grodzkie powstała nowa stacja prostowników, tzw. Nowa Stacja Bojowców, która zasila sieci trakcyjne tramwajów w centrum Gdańska. Dawna stacja znajdująca się na terenie Forum Gdańsk została rozebrana.

Postępy prac na placu budowy coraz bardziej widoczne

Na placu budowy Forum Gdańsk sukcesywnie trwają prace na poziomach -1 i 0, a w części południowej także na poziomie +1. Wszystkie sieci kolidujące do tej pory z inwestycją zostały przeniesione w miejsce docelowe. Na poziomie -1 realizowana jest instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, hydrantowa i tryskaczowa, a także system wentylacji.

Na bardzo zaawansowanym etapie jest przekrycie torowiska kolejowego biegnącego przez teren inwestycji. Prace zrealizowano już w 80%. Uruchomione zostało zasilanie stacji transformatorowej na płycie przekrycia, powstał zbiornik przeciwpożarowy, zrealizowano instalacje wewnętrzne, w tym zraszającą i hydrantową.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu prac na placu budowy Forum Gdańsk, zwłaszcza że ich efekty zaczynają być coraz bardziej widoczne dla mieszkańców Gdańska. Kompleks sukcesywnie się rozrasta i pnie do góry – powiedział Krzysztof Kolasa.