20171011_133815 (medium)

Studenci Politechniki Gdańskiej z wizytą na Forum Gdańsk

W dniu 11 października 2017 roku grupa studentów VII semestru Infrastruktury Transportu na Politechnice Gdańskiej, wraz z opiekunem mgr inż. Jackiem Szmaglińskim, wzięła udział w zajęciach terenowych na terenie budowy Forum Gdańsk. Celem zajęć było zapoznanie się z przebiegiem wybranych robót torowych, m.in. przytwierdzaniem szyn do podkładów, spawaniem szyn, montażem płyt przejazdowych.

Generalnym wykonawcą robót drogowo-torowych jest Korporacja Budowlana DORACO. Pod okiem inżynierów Doraco, studenci mieli okazję obserwować m.in. montaż rozjazdów do podrozjazdnic strunobetonowych SPT-06 oraz metodykę termitowego spawania szyn tramwajowych. Studenci zobaczyli również przebieg prac przygotowawczych, poprzedzających etap spawania, np. nasuwanie szyn podnośnikami torowymi w pionie i w poziomie. Oprócz tego, mogli z bliska obejrzeć jeden z pierwszych w Polsce przejazdów torowo – drogowych marki ROSEHILL RAIL i zapoznać się ze szczegółami technicznymi tego rozwiązania.

– Obserwacja prac na terenie inwestycji na żywo, w trakcie ich wykonywania, pozwala studentom zobaczyć z jakimi problemami trzeba się zmierzyć na terenie budowy – mówi Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco. – Tak złożone inwestycje, jak przebudowa układu drogowego, którą wykonujemy w ramach Forum Gdańsk, wymagają przemyślanego planowania, zaangażowania szeregu specjalistów i ścisłego przestrzegania założeń projektowych i harmonogramu prac. Jestem przekonana, że że dzisiejsza wizyta pomoże adeptom budownictwa szynowego zrozumieć specyfikę branży i poznać wymagania pracodawców.

Korporacja Budowlana Doraco od lat współpracuje z Politechniką Gdańską, mając świadomość konieczności łączenia edukacji akademickiej i praktycznej studentów kierunków technicznych. Od kilku lat firma bierze udział m.in. w IAESTE Caseweek, a specjaliści z Doraco prowadzą na uczelni wykłady, podczas których dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Comments are closed.