029-_dsc3345

DORACO odrestauruje historyczną fortyfikację w Kołobrzegu

Reduta Morast w Kołobrzegu to zabytkowa fortyfikacja powstała w XVIII wieku na Wyspie Solnej. Wokół fortu znajduje się dodatkowo port jachtowy. Jest to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych regionu, która jeszcze w tym roku odzyska historyczny blask. W środę, 18 kwietnia Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podpisał umowę z Korporacją Budowlaną DORACO, w ramach której Generalny Wykonawca przeprowadzi prace konserwatorskie i restauratorskie.

Celem inwestycji jest odtworzenie historycznego wyglądu Reduty Morast z połowy XIX wieku. Projekt został opracowany w oparciu o mapy i dokumentację archiwalną przebudowy Reduty z 1849 roku.

– Inwestycja z pewnością zwiększy atrakcyjność zasobów kultury Pomorza Zachodniego i przyciągnie kolejnych turystów do naszego regionu. Ideą przewodnią zadania jest przekształcenie tej części portu w wyróżniający się obszar atrakcyjny turystycznie, który przyciągnie turystów nie tylko ofertą wypoczynku i rekreacji, ale też zróżnicowanym planem wydarzeń i imprez. Zakładam, że projekt będzie stanowił inspirację dla innych miast – mówi Artur Lijewski, Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg.

Korporacja Budowlana DORACO rozpocznie pracę od rozbiórki części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę oraz zbuduje umocnienia skarpy wałów reduty. Na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały według archiwalnych projektów.

Następnie Generalny Wykonawca rozpocznie prace konserwatorskie reduty. Fasada jak i wnętrza w dawnym forcie Morast zostaną osuszone i oczyszczone. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione, a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

– Reduta Morast to dla DORACO kolejna okazja do rewitalizacji istotnego dla regionu miejsca. Po kończącej się właśnie przebudowie kultowego dawnego warszawskiego Centralnego Domu Towarowego (CEDET), rozpoczniemy restaurację czołowego zabytku nadmorskiego Kołobrzegu. Wraz z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg przywrócimy XIX-wiecznego ducha temu wyjątkowemu miejscu – mówi Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO.

Umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą została podpisana 18 kwietnia 2018 r. w Kołobrzegu. Podpisy złożyli: Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg, Artur Lijewski oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg, Janusz Gromek. Korporację Budowlaną DORACO reprezentowali Wiceprezesi Zarządu: Andrzej Kędzior i Karol Zduńczyk oraz kierownik kontraktu Robert Danielewski, który będzie odpowiedzialny za realizację.

Rozpoczęcie prac planowane jest już w maju. Przewidywany termin zakończenia realizacji to wrzesień 2018 roku.

fot. Doraco. Od prawej: Prezydent Miasta Kołobrzeg, Janusz Gromek, Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg, Artur Lijewski, Wiceprezesi Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO: Andrzej Kędzior i Karol Zduńczyk oraz kierownik kontraktu Robert Danielewski