p1130620

Warsztaty IAESTE Caseweek za nami!

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. już po raz 4. studenci wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zbudowali dachy pod okiem inżynierów DORACO. A wszystko to w ramach IAESTE Caseweek, ogólnopolskich warsztatów inżynieryjnych, których celem jest zbliżenie do siebie środowiska akademickiego i biznesowego oraz umożliwienie studentom kierunków technicznych wykorzystanie w praktyce wiedzy, nabytej podczas edukacji.

W warsztatach wzięły udział 4 zespoły studentów, które zbudowały zadaszenia hal na bazie swoich projektów, opracowanych wg wytycznych DORACO. Następnie przygotowane modele poddawane zostawały próbom obciążeniowym. Nie bez znaczenia były także kwestie ekonomiczne, czyli ilość zużytych materiałów oraz czas.

Najlepszy wynik osiągnęła grupa w składzie: Joanna Sulikowska, Patrycja Gratkowska, Karolina Górecka, Łukasz Barański, Patryk Dułak i Maciej Król. I to właśnie ich zapraszamy na staże do DORACO, podczas których będą mogli w praktyce doskonalić swoją wiedzę zdobytą podczas studiów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w naszych warsztatach!