DCIM100MEDIADJI_0010.JPG

Wiecha na budynku publicznego terminalu promowego w Gdyni

We wtorek, 9 czerwca zawisła wiecha na budynku publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia, realizowanego przez DORACO. Będzie to  jeden z najnowocześniejszych terminali promowych w basenie Morza Bałtyckiego. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności UE. Wartość inwestycji wynosi ponad 200 milionów złotych.

Port Morski w Gdyni realizuje jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w swej historii. Nowy terminal połączony zostanie z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez autostradę A1.

Inwestycja ta jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby rynku wynikające ze stale rosnącego ruchu pasażerskiego oraz wymiany handlowej ze Skandynawią. Nowy obiekt, wraz z infrastrukturą towarzyszącą z jednej strony umożliwi obsługę dużych promów – do 240 metrów, z drugiej zaś przyczyni się do zwiększenia częstotliwości ich zawijania do Gdyni – mówił Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdyni S.A.

Obsługa transportu w systemie dwupoziomowym

Rozwiązania przestrzenne oraz wyposażenie terminalu promowego umożliwią obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym i obsługę ruchu pasażerskiego. Ruch pasażerski obsługiwany będzie z galerii pasażerskiej łączącej budynek terminalu ze stanowiskiem promowym.

Jest to jeden z flagowych projektów hydrotechnicznych, które DORACO ma przyjemność realizować jako generalny wykonawca. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości obsługi pasażerów. Nasi partnerzy produkują na specjalne zamówienie rampy łączące prom z platformą ro-ro oraz łącznik ruchomy, którym pasażerowie będą wprowadzani na prom – poinformował Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO.

Intensywna faza realizacji projektu

Budowa publicznego terminalu promowego weszła w intensywną fazę realizacji. Oznacza to, iż  po wykonaniu większości rozbiórek, prac ziemnych i robót sieciowych nastąpiła kulminacja prac żelbetowych, drogowych, a także rozpoczęły się prace w zakresie wykończeniowym. – Znaczna część prac obejmuje wykonanie wielkopowierzchniowych placów manewrowych, i w tym zakresie wykonaliśmy już ponad 2,3 ha placów z kostki, zrealizowaliśmy ponad 5 km sieci sanitarnych, wykonaliśmy 550 m torowiska i niemal 400 mb ogrodzenia. Ponadto zamontowaliśmy część słupów oświetleniowych – powiedział Karol Zduńczyk. Przyjmuje się, że na tym etapie realizacji projektu prawie połowa terenu inwestycji osiągnęła wygląd docelowy.

Równolegle realizowane są prace hydrotechniczne. W tym zakresie wykonano całą 450-metrową palościankę nowego nabrzeża, a na niej prawie 180 mb żelbetowego oczepu. Trwają prace dedykowane platformie ro-ro, czyli sztucznej wyspie, która będzie stanowiła miejsce transferu strumienia samochodów między promem a nabrzeżem.

Prace w obiektach kubaturowych

W budynkach kubaturowych trwają prace elewacyjne, dachowe oraz instalacje wewnętrzne. Prowadzone są roboty murowe i posadzkowe. Dotychczas w obiekty te wbudowano blisko 280 t stali zbrojeniowej, 350 t konstrukcji stalowej oraz 3 tys. m3 betonu.

Estakada najazdowa

Estakada najazdowa pochłonęła ponad 600 m3 betonu i 120 t stali zbrojeniowej. W ramach jej realizacji wykonane zostały wszystkie stopy fundamentowe. Obecnie finalizowane są podpory dla ustroju nośnego estakady.

***

Budowa w liczbach:

SIECI SANITARNE:

– wykonano: 1.250 mb kanalizacji sanitarnej oraz 30 studni kanalizacyjnych,

– 660 mb sieci ciepłowniczej,

– 1.300 mb sieci wodociągowej,

– 3.340 mb sieci deszczowej oraz 105 szt. studni,

– 3 szt. wylotu kanalizacji do kanału portowego.

ROBOTY DROGOWE:

– wykonano i oddano do użytkowania cały Węzeł Ofiar Grudnia 70,

– kostka – 23.000 m2,

– odwodnienie liniowe – 820 mb,

– torowisko – 550 mb (wraz z jednym rozjazdem),

– ogrodzenie – 380 mb.

GALERIA PASAŻERSKA:

– zamontowano 226 t stali.

BUDYNEK TERMINALU:

– ilość wykonanych kolumn SDC i CFA – 2.337,15mb,

– ilość wbudowanego betonu – 3.896,82 m3,

– ilość wbudowanej stali zbrojeniowej – 250,61 t,

– ilość ścian żelbetowych – 3.500,1m2,

– ilość stropów żelbetowych na mokro – 3.703,50 m2,

– ilość stropów z płyt prefabrykowanych sprężanych kanałowych – 1.324,30 m2,

– ilość stropu z płyt prefabrykowanych sprężanych TT – 558,00 m2.

BUDYNEK MAGAZYNU:

– zamontowano 100 t stali konstrukcyjnej,

– zamontowano ok. 1.000 m2 przykrycia dachowego,

– zamontowano ok. 1.300 m2 elewacyjnych płyt warstwowych,

– wylano 350 m3 betonu,

– wbudowano 12,5 t stali żebrowanej,

– wykonano prefabrykowany strop żelbetowy typu filigran o powierzchni ok. 150 m2,

 – zaizolowano ponad 1.000 m2 powierzchni,

– zamontowano 60 prefabrykatów ścian oporowych na rampę podjazdową,

– wymurowano ok. 300 m2 ścian nośnych.

SIECI ELEKTRYCZNE:

zlikwidowano istniejące sieci (zasilanie suwnic, złącza placowe, słupy oświetleniowe),

– wykonano 80 studni żelbetowych dla studni elektrycznych oraz ok. 700 mb kanalizacji kablowej pomiędzy nimi,

– zamontowano 7 kompletnych masztów oświetleniowych wraz z naświetlaczami.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

 – zamontowano 32 studnie telekomunikacyjne oraz około 90% kanalizacji kablowej.

Comments are closed.