Basen_Kaszubski_PortSzczecin1

Spotkanie informacyjne w Porcie Szczecin dotyczące postępu prac w rejonie Basenu Kaszubskiego

14 października br. w szczecińskim porcie odbyło się spotkanie informacyjne, w trakcie którego omówiono postęp prac związanych z realizacją „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, których DORACO jest generalnym wykonawcą. Obecnie pod względem postępu rzeczowego wynoszą one 30 proc., a finansowego 23,5 proc.

Od momentu wkroczenia na teren budowy pod koniec ubiegłego roku, prace rozpoczęły się jednocześnie na kilku frontach robót przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie. Te obejmują przebudowę Nabrzeża Chorzowskiego i Gliwickiego Uskok, prace związane z zalądowieniem Basenu Noteckiego i budową nowego Nabrzeża Zamykającego, budowę nowego Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz częściowe prace czerpalne przy nabrzeżach Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m. W tym etapie zmodernizowanych zostanie ok. 400 metrów nabrzeży i tyle samo powstanie nowych.

Co istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, prace czerpalne poprzedzone są sondażami i robotami oczyszczeniowymi dna z ferromagnetyków. Dno w rejonie Basenu rozpoznano i oczyszczono w 40 proc. z obiektów ferromagnetycznych.

W celu realizacji zadań na teren inwestycji dostarczono łącznie ponad 3000 ton ścianek szczelnych, co stanowi 100 proc. potrzeb oraz 400 rur (3100 ton), co stanowi 70 proc. potrzeb.

Na Nabrzeżu Dąbrowieckim wykonano całość obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej. Osadzono też w gruncie całość zaplanowanego układu palowego. Trwają prace zbrojarskie i betonowanie płyty nabrzeża. Przy nabrzeżu trwają prace czerpalne pozwalające w dalszej kolejności na budowę przystani dalbowej. Urobek z prac czerpalnych odkładany jest w Basenie Noteckim.

Z kolei na Nabrzeżu Chorzowskim sekcje 7-13 rozebrano ścianki istniejącego nabrzeża oraz pozostałych elementów infrastruktury do toru trzeciego. Jest już całość tymczasowej obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej wraz z zasypem tymczasowym. Trwają prace związane z pogrążaniem docelowej palościanki.

W przypadku Nabrzeża Gliwickie-Uskok rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz wykonano nową palościankę. Trwają prace przygotowawcze do jej zakotwienia w gruncie przy pomocy mikropali a następnie odtworzenie nawierzchni Uskoku.

Wokół Basenu Noteckiego trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni. Kontynuowane są prace związane z posadowieniem układów kanalizacji sanitarnej. Zabito w grunt ok. 40 proc. nowej palościanki zamykającej Basen.

W przypadku wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka zabezpieczane i obudowywane są ich narożniki. Usunięto zieleń kolidującą ze ścianką. Trwają prace związane z pogrążaniem ścianki na narożniku wyspy Ostrów Mieleński.

Fot. DORACO. Na zdj. Prezes Zarządu DORACO Karol Zduńczyk i Igor Obszański, Dyrektor kontraktu

Przypomnijmy, iż w ramach projektu DORACO przebuduje około 1000 metrów nabrzeży (Chorzowskie, Chorzowskie Uskok, Gliwickie Uskok, Katowickie), oraz wybuduje ponad 400 metrów zupełnie nowych nabrzeży: Dąbrowieckie i Zamykające. Pogłębiony zostanie Basen Kaszubski wraz z obrotnicami dla statków, do głębokości technicznej 12,5 m. Dno Nabrzeża Chorzowskiego Uskok przy rampie ro-ro zostanie umocnione tzw. materacem gabionowym. Realizację uzupełnią prace związane z przebudową układów kolejowych i drogowych oraz modernizacją sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych). Zakończenie robót planowane jest w III kwartale 2023 r.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to blisko 223 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, generalnym wykonawcą Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., a nadzór nad projektem pełni SMCE Europe Sp. z o.o.

Laureaci_1200x6287

DORACO laureatem Kryształów przetargów publicznych 2021

Miło nam poinformować o kolejnym wyróżnieniu dla DORACO za realizację nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim! Projekt został nagrodzony w konkursie Kryształy przetargów publicznych 2021, w kategorii IV: Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków.

Wg Organizatora, wydawcy miesięcznika „Przetargi Publiczne” celem Nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Do tegorocznej 13. edycji konkursu zgłoszono ponad 100 inwestycji z całej Polski, zrealizowanych między 1 stycznia 2020 r. a 31 lipca 2021 r. Spośród nich Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą autorytety w dziedzinie zamówień publicznych: Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (Przewodnicząca Kapituły), mec. Zbigniew Pawlak, dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski, prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i Elżbieta Sobczuk – redaktor naczelna „Przetargów Publicznych”, wybrała 6 najlepszych projektów.

Wręczenie nagród odbyło się 11 października br. podczas XVI Forum Przetargów Publicznych w Jachrance.

Fot. Marcin Oliva Soto

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

PMR2021_Doraco1a

Branżowa debata Forum Budownictwo w Polsce 2022

Tegoroczna debata branżowa VI Forum Budownictwo w Polsce 2022 odbyła się 7 października. Była to okazja do spotkań, wymiany doświadczeń i merytorycznych rozmów z przedstawicielami zarządów firm budowlanych z całej Polski. Tematem przewodnim wszystkich paneli dyskusyjnych była prognoza rozwoju rynku budowlanego w najbliższych latach, patrząc przez pryzmat aktualnych problemów, także związanych z pandemią Covid-19, wpływających na tę dziedzinę gospodarki.
Jednym z prelegentów panelu poświęconemu budownictwu kubaturowemu był Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO. W swoich wypowiedziach zwrócił m.in.  uwagę na konieczność waloryzacji kontraktów z inwestorami w kontekście zmian cen materiałów budowlanych. Aktualnie właśnie niespotykany wzrost cen materiałów i niejednokrotnie ich ograniczona dostępność, a także niedobór pracowników jest ogromnym wyzwaniem dla firm budowlanych. Należy jednak podkreślić, iż branża zdecydowanie dobrze radzi sobie z tymi kwestiami – budownictwo jako jedna z nielicznych branż nie zanotowało spadku w 2020 roku.
Podsumowanie wydarzenia przygotował organizator – PMR: https://cutt.ly/pRorVmd

Fot. PMR

DJI_0019 (Duży)

Wiecha na trybunie północnej Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera w Szczecinie

W poniedziałek 4 października, na trybunie północnej Stadionu Miejskiego⚽️ im. F. Krygiera w Szczecinie zawisła wiecha. Zawieszenie wiechy to długoletnia tradycja budowlana, która oznacza zakończenie pewnego etapu robót budowlanych, a także okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację całego projektu. Na uroczystym spotkaniu obecny był między innymi Prezydent Piotr Krzystek, Prezes Zarządu Pogoni Szczecin – Jarosław Mroczek, a także Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO, generalnego wykonawcy inwestycji.

Fot. Pogoń Szczecin

Fot. Pogoń Szczecin

Prace nad trybuną północną są na zaawansowanym etapie. Kształtu nabrała już część trybuny, która będzie gościła kibiców VIP. Jednocześnie, instalowane są wciąż kolejne elementy konstrukcji stalowej zadaszenia, a także trwają roboty nad zapleczem trybuny, otoczeniem stadionu od ulic Twardowskiego i Karłowicza. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2022 roku.