podpisanie umowy 17.12 (1) (Duży)

Nowy kontrakt dla ZMPSŚ

W piątek 17 grudnia br., w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście podpisana została umowa na wykonanie prac w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”.
Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody ppoż./technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną. DORACO dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.
Więcej o projekcie: https://cutt.ly/BY9N7RY
wiz-1-scaled

DORACO przebuduje Port Rybacki we Fromborku

W piątek, 10 grudnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przebudowę Portu Rybackiego we Fromborku. Modernizacja portu w całości finansowana jest z budżetu państwa, ze środków inwestycyjnych Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 17 mln zł, a DORACO ma na jej wykonanie 20 miesięcy.

Cieszę się, że jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Morski w Gdyni na Zalewie Wiślanym. Chcemy, aby wraz z wielką inwestycją, jaką jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozwinęły się porty Zalewu Wiślanego. Dzięki tej inwestycji zyskają mieszkańcy oraz cały regionpowiedział podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m).

Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną (w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty).

– We Fromborku, mieście Mikołaja Kopernika i średniowiecznego zespołu katedralnego, port rybacki ma znaczenie gospodarcze jak i turystyczne. – „Nowe otwarcie” wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą. Kolejnym krokiem rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. „starego molo”, czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stała by się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portustwierdził burmistrz Fromborka Zbigniew Pietkiewicz.

Przebudowa obejmować będzie nabrzeże zachodnie, nabrzeże wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach oraz niezbędne instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne.

Prace remontowe natomiast dotyczyć będą Falochronu Wschodniego i Zachodniego (w tym wymianę nawierzchni, odbojnic, drabinek wyjściowych, uzupełnienie ubytków w oczepach) oraz opaski brzegowe po stronie wschodniej i zachodniej. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wyniesie ok. 7.250 m3.

– To kolejny projekt hydrotechniczny w portfolio DORACO. Doświadczenie naszej kadry w realizacji skomplikowanych projektów w tej dziedzinie, pozwala mi być spokojnym o powodzenie tego kontraktumówi Karol Zduńczyk, Prezes Zarządu DORACO. W ramach prac planujemy między innymi roboty rozbiórkowe, ziemne, hydrotechniczne, sanitarne oraz elektryczne. Niniejsza inwestycja ma za zadanie poprawić warunki postojowe jednostek pływających, warunki wyładunku i obsługi statków jak również zwiększy ochronę basenu portowego przed nadmiernym falowaniem. Infrastruktura portowa w Polsce rozwija się, i dumni jesteśmy, że znów mamy przyjemność w tym rozwoju uczestniczyć.

Umowę ze strony inwestora, Urzędu Morskiego w Gdyni, podpisali: Wiesław Piotrzkowski – dyrektor oraz Andrzej Kajut – główny księgowy, a ze strony wykonawcy, Doraco Sp. z o.o.: Piotr Siemaszko – dyrektor oddziału hydrotechniki w towarzystwie prezesa zarządu Karola Zduńczyka. W uroczystości uczestniczyli również posłowie na Sejm RP Leonard Krasulski i Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz samorządowcy: Karol Motyka – Starosta Braniewski, Tomasz Sielicki – Burmistrz Braniewa i Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Fromborka

RANKING-3-EDYCJA-POST-WWW-1

DORACO wśród 100 największych polskich generalnych wykonawców!

Z przyjemnością informujemy, iż w III edycji rankingu Builder Polska100 największych firm generalnego wykonawstwa DORACO zajęło 33 pozycję, awansując o 10 miejsc w porównaniu do roku ubiegłego. Taki wynik napawa satysfakcją i motywuje do dalszej pracy.
Ranking opracowuje miesięcznik Builder, we współpracy z PwC Polska i Dun&Bradstreet. Wg organizatorów „Celem projektu jest zwiększenie transparentności branży budowlanej w Polsce i wzmocnienie zaufania do firm budowlanych poprzez publikację pełnego, wiarygodnego i rzetelnego zestawienia dotyczącego pozycji finansowej liderów branży”.
Cała lista do przejrzenia pod linkiem https://cutt.ly/GYq9Ibs