kanal_gizycki_01

Rusza modernizacja kanału Łuczańskiego (Giżyckiego)

W styczniu br. rozpoczęto prace hydrotechniczne obejmujące przebudowę i umocnienie kanału Łuczańskiego (Giżyckiego). Inwestycja unowocześni, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo jednej z głównych dróg wodnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, łączącej Niegocin z jeziorem Kisajno. Realizacja projektu zajmie do 12 miesięcy, a ponowne oddanie kanału do użytkowania w pełnym zakresie planowane jest do końca br. Całość planowanych prac wykona Korporacja Budowlana DORACO.

To kolejny już projekt wdrażany przez Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, będący częścią szerokiego przedsięwzięcia zorientowanego na modernizacje i rozbudowę szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Korporacja Budowlana DORACO, specjalizująca się w realizacji inwestycji hydrotechnicznych, rozpoczyna prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego.

Zakres przebudowy kanału Łuczańskiego, liczącego 2130 metrów długości, obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału. Na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Po obu brzegach kanału w rozstawie co 200 metrów zostaną umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu. Powstaną także nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. Inwestycja uwzględnia również ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Niegocin i jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo nastąpi odmulenie obu jezior na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi wodnej. Minimalna głębokość ma wynieść 1,6 metra.

Prace budowlane zajmą do 12 miesięcy. W styczniu planowane jest przygotowanie zaplecza budowy. Największa intensyfikacja robót przewidziana jest na wczesną wiosnę i wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Zakończenie realizacji umowy ustalone zostało na grudzień br. W trakcie remontu kanał będzie zamknięty dla użytkowników drogi wodnej. Żeglarze będą w tym okresie musieli korzystać z alternatywnej drogi, czyli tzw. Starego Kanału, który tworzą kanał Niegociński prowadzący z jeziora Niegocin na Tajty i dalej kanałem Piękna Góra na Kisajno.

„To bardzo ciekawy projekt pod względem hydrotechnicznym. Wszystkie roboty będziemy realizować z wody. Dlatego największym wyzwaniem będzie zarządzanie pracą naszego sprzętu pływającego oraz jego transport na platformach pod mostami o ograniczonej wysokości. Z uwagi na zabytkowy most obrotowy prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Jednocześnie kanał znajduje się w obszarze miejskim, więc musimy uważać na infrastrukturę podziemną. Uwzględniając dużą skalę inwestycji kolejnym wyzwaniem będzie relatywnie krótki termin kontraktu” – podkreślił Piotr Siemaszko, Dyrektor Oddziału Hydrotechniki, Korporacja Budowlana DORACO.

W ramach modernizacji wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału. Zainstalowane zostaną m.in. tablice informacyjne w technologii LED na obydwu wlotach w celu informowania o otwarciu bądź zamknięciu obrotowego mostu drogowego. Odliczany będzie również czas do jego otwarcia lub zamknięcia. Zainstalowane zostanie także oświetlenie szlaku wodnego.

„Przebudowa kanału przyczyni się zarówno do poprawy drożności szlaku wodnego, jak i zwiększenia potencjału turystycznego regionu z zachowaniem jego walorów środowiskowych. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych śródlądowych dróg wodnych w północno-wschodniej Polsce. Dlatego Wody Polskie skutecznie dążą do tego, aby szlaki Systemu Wielkich Jezior były dla turystów atrakcyjne, a przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu. Kanał Łuczański to kolejny mazurski kanał, który zostanie wyremontowany przy wsparciu funduszy europejskich. Do tej pory oddaliśmy już do użytku wodniakom kanał Mioduński, Tałcki, Grunwaldzki, Piękna Góra i śluzę Guziankę II. Kolejne etapy to śluza Guzianka I, jaz i śluza w Karwiku, Kanał Węgorzewski i Szymoński” – powiedziała Joanna Szerenos-Pawilcz, Rzecznik Prasowy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Za część wcześniejszych prac remontowych odpowiedzialne było DORACO, które zakończyło już inwestycję dotyczącą ubezpieczenia brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapa. Celem przedsięwzięcia było zabezpieczenie jej brzegów przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, jak i przez jednostki pływające. Przedsięwzięcie obejmowało także poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez uzyskanie odpowiedniej głębokości tranzytowej i szerokości drogi wodnej. Wcześniej DORACO przeprowadziło również modernizację kanału Węgorzewskiego.

gryfia1

DORACO zmodernizuje infrastrukturę stoczni „Gryfia”

Korporacja Budowlana DORACO rozpoczyna w Szczecinie nowy projekt z obszaru hydrotechniki. Inwestycja, realizowana w ramach usług generalnego wykonawstwa, zakłada modernizację nabrzeża Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” oraz posadowienie nowego doku pływającego. Inwestycja pozwoli na serwisowanie większych jednostek, dzięki czemu zwiększy to konkurencyjność stoczni. Zgodnie z założeniami prace budowlane zostaną zrealizowane w terminie 18 miesięcy.

Korporacja Budowlana DORACO, specjalizująca się w realizacji inwestycji hydrotechnicznych, podpisała umowę z Morską Stocznią Remontową „Gryfia”. Kontrakt realizowany w Szczecinie obejmuje modernizację infrastruktury stoczniowej na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego o długości około 235 metrów i szerokości 47 metrów. Prace prowadzone będą w ramach akwenu żeglugowego tzw. Odry Stoczniowej, ujściowego odcinka dolnej Odry użytkowanego przez Stocznię. Realizacja przedsięwzięcia została ustalona na 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac.

Zakres zakontraktowanych robót jest szeroki i wymaga dużych kompetencji w obszarze hydrotechniki. Poza pracami rozbiórkowymi i modernizacją nabrzeża, celem jest budowa nowego pomostu technologicznego (pirsu) o długości 60 metrów. Uzupełnieniem będzie m.in. wykonanie głębi dokowej wynoszącej 17 metrów oraz dwóch dalb (wysp) kotwiących dok. Obszar inwestycji obejmie również teren lądowy stanowiący zaplecze przylegające do przebudowywanego odcinka nabrzeża.

„Inwestycja modernizująca infrastrukturę około dokową umożliwi posadowienie nowego doku. Doprowadzi to do zwiększenia możliwości w zakresie remontów i modernizacji statków morskich, specjalistycznych i innych obiektów wpływających do portu Szczecin, po pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra. Stanowi to odpowiedź na potrzeby serwisowania coraz większych jednostek pływających, pojawiających się w basenie morza Bałtyckiego oraz Północnego. Doprowadzi to do podniesienia zdolności produkcyjnej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” związanej z remontami oraz realizacją projektów przebudowy jednostek pływających. Dzięki inwestycji stocznia zwiększy konkurencyjność na rynku, poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii obniżających koszty remontów oraz minimalizujących emisje szkodliwych odpadów i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego” – powiedział Lech Lechmański, Dyrektor Techniczny, Morska Stocznia Remontowa „Gryfia”.

Korporacja Budowlana DORACO ma na swoim koncie szereg zrealizowanych inwestycji z zakresu hydrotechniki. Jednym z ostatnich dużych i ciekawych przedsięwzięć była budowa nowego publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia. Wiele inwestycji realizowanych było również na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. DORACO jest obecnie zaangażowane także w projekt zorientowany na poprawę dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. „W ramach usług generalnego wykonawstwa jesteśmy liderem w obszarze projektów hydrotechnicznych. Woda jest naszym ukochanym środowiskiem. Z dużym oczekiwaniem patrzymy także na ambitne plany inwestycyjne na Bałtyku dotyczące m.in. budowy portów instalacyjnych i serwisowych dla farm wiatrowych. Liczymy również na uruchomienie kolejnych kontraktów związanych z dalszą rozbudową portów zewnętrznych m.in. w Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni oraz kolejnych etapów budowy największego terminala kontenerowego na Morzu Bałtyckim (Baltic Hub)” – podkreślił Piotr Siemaszko, Dyrektor Oddziału Hydrotechniki, Korporacja Budowlana DORACO.

Fot. Krzysztof Karpiński, www.krzysztofkarpinski.com

03-Duzy

Na budowie hali zdjęciowej TVP pojawiła się wiecha

Korporacja Budowlana DORACO zakończyła roboty konstrukcyjne przy budowie nowoczesnej hali zdjęciowej dla Telewizji Polskiej. W uroczystości zawieszenia symbolicznej wiechy udział wzięli przedstawiciele inwestora, generalnego wykonawcy oraz podwykonawców. Inwestycja powstaje w Warszawie na terenie głównej siedziby TVP przy ulicy Woronicza 17. Zgodnie z założeniami oddanie gotowego obiektu do użytkowania, realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

Korporacja Budowlana DORACO, pełniąca funkcję generalnego wykonawcy, dokonała symbolicznego zawieszenia wiechy na budynku realizowanym na zlecenie Telewizji Polskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele inwestora – Telewizji Polskiej wraz z Dyrektorami Działów wspomagających realizację inwestycji, przedstawiciele Biur Projektowych oraz Biura Konstrukcyjnego i osoby z ramienia Korporacji Budowlanej DORACO wraz z podwykonawcami.

„Budowa hali zdjęciowej jest niezwykle ciekawym projektem pod względem inżynierskim, wpisującym się doskonale w nasze kompetencje. Jednym z wyzwań jest zapewnienie idealnej akustyki we wszystkich sześciu powstających modułach zdjęciowych, gdzie prowadzona będzie produkcja telewizyjna. Przestrzenie docelowo będą umożliwiały prowadzenie nagrań i organizację wydarzeń z udziałem nawet 300 osób. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończyliśmy już roboty konstrukcyjne i przystępujemy do prac wykończeniowych. Oddanie do użytkowania gotowego obiektu planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r. – powiedział Wojciech Bróż, Dyrektor Kontraktu, Korporacja Budowlana DORACO.

Realizacja projektu została rozpoczęta w styczniu br. Obiekt osiągnął już swoją docelową wysokość oraz kubaturę. Nowa hala zdjęciowa liczy pięć kondygnacji naziemnych oraz jedną podziemną i będzie miała do dyspozycji łącznie około 21.000 m2 powierzchni.

Do realizacji inwestycji wykorzystanych zostanie łącznie około 16 tys. m3 betonu, co stanowi objętość prawie 6 basenów olimpijskich oraz 2,5 tys. ton stali. Na budowie każdego dnia zaangażowanych jest około 150 pracowników generalnego wykonawcy oraz współpracujących z nim podwykonawców.

Budynek docelowo będzie łączył wiele funkcji. Poza możliwością zaawansowanej produkcji telewizyjnej będzie oferował również strefę relaksu z zieloną oraz małą architekturą umożliwiającą odpoczynek dla użytkowników i gości. Uzupełnieniem będą powierzchnie biurowe i socjalne z częścią gastronomiczną, a także garaż podziemny. Przed budynkiem hali zdjęciowej powstanie reprezentacyjna przestrzeń do wykorzystania jako plac miejski, miejsce spotkań czy dodatkowy plan zdjęciowy.

Na placu wydzielona zostanie część tzw. „czerwonego dywanu”, która będzie prowadziła do wejścia głównego hali zdjęciowej. Tak zaaranżowana przestrzeń będzie kontynuowana wewnątrz budynku w formie reprezentacyjnych czerwonych schodów, które staną się znakiem rozpoznawczym budynku. Niespotykanym rozwiązaniem będzie również multimedialny system projekcji audiowizualnej. Strefę eventową hali oraz gastronomiczną obsługiwać będzie system DALI zintegrowany z BMS. Na ostatniej kondygnacji w ramach części wspólnych znajdzie się taras mogący pełnić również rolę studia plenerowego. Pozostałą część dachu stanowić będą tzw. zielone dachy.

 

 

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2022 Gdansk

DORACO „Liderem Rozwoju Kompetencji” w ramach tegorocznej edycji konkursu Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy!

Poznaliśmy wyniki 23. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”. Do konkursu zgłosiły się 93 firmy z całego województwa, z czego 87 przeszło ocenę formalną. Statuetkę gryfa otrzymało 12 najlepszych pomorskich firm, wybranych na podstawie oceny partnera merytorycznego PwC oraz Kapituły Konkursu, złożonej z przedstawicieli Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz sponsora głównego konkursu. W ramach konkursu przyznano też wyróżnienia.

Statuetka „Gryfa” stanowi jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych, przyznawaną przez organizacje gospodarcze reprezentowane w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości. Konkurs ma za zadanie wyłowić najlepszych przedsiębiorców z Pomorza. W tegorocznej rywalizacji brało udział ponad 80 firm i instytucji.

Korporacja Budowlana DORACO otrzymała nagrodę w kategorii LIDER ROZWOJU KOMPETNCJI.  Naszym celem jest stałe wzmacnianie pozycji DORACO jako eksperta w branży budowlanej i rozwój cech przywódczych naszych pracowników. Dlatego tym bardziej cieszy nas, że nasze działania zostały dostrzeżone i docenione. W DORACO wierzymy, że firmę tworzą ludzie. Dlatego angażujemy zespół w budowę i realizację naszych celów strategicznych. Od 30 lat rozwijamy i motywujemy naszych pracowników. Wspieramy rozwój kariery zarówno poprzez najlepsze wykorzystanie potencjału jednostki, jak i całych zespołów – podsumowała Angelika Cieślowska, Prezes Korporacji Budowlanej DORACO.

Gratulacje od Marszałka

Wyniki 23. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”:

 

LIDER INNOWACJI PODKATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: Marine Technology Sp. z o. o. Gdynia

Wyróżnienia:

PPU OMEGA Sp. z o.o. Gdańsk

Bioseco SA Gdańsk

 

LIDER INNOWACJI PODKATEGORIA ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: Iglotex S.A. Skórcz

Wyróżnienia:

RADMOR S.A. Gdynia

Sunreef Venture S.A. Gdańsk

 

LIDER EKSPORTU PODKATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: ATM Lighting Sp. z o.o. Gdańsk

 

Wyróżnienia:

MARKOPOL Marcin Konkel Łebunia

Portman Lights Sp. z o.o. Gdynia

 

LIDER EKSPORTU PODKATEGORIA ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: MARKOS Głobino

Wyróżnienia:

Saicon Sp. z o.o. Straszyn

Grupa Kapitałowa Trans Polonia Tczew

 

LIDER INWESTYCJI PODKATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bez nagrody i wyróżnienia

 

LIDER INWESTYCJI PODKATEGORIA ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk

Wyróżnienia:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Gdańsk

Clima Gold Sp. z o.o. Rumia

 

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PODKATEGORIA MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: Port Service Sp. z o.o. Gdańsk

Wyróżnienia: brak

 

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ PODKATEGORIA ŚREDNIE I DUŻE  PRZEDSIĘBIORSTWO

Laureat: Baltic hub (DCT) Gdańsk

Wyróżnienia:

BEST S.A. Gdynia

Goodvalley Agro S.A Przechlewo

 

POMORSKI START-UP

Laureat: Brak

Wyróżnienia:

PAYTREE Sp. z o.o. Gdańsk

 

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Laureat:„AJ Fabryka Mebli” Sp. z o.o. Redzikowo

Wyróżnienia:

AL-TRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk

 

LIDER ROZWOJU KOMPETENCJI

Laureat:

Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. Gdańsk

Wyróżnienia:

Flex Poland TczewPolpharma SA Starogard Gdański

Port Service Sp. z o.o. Gdańsk

 

LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Laureat: Grupa Kapitałowa Omida Gdańsk

Wyróżnienia:

KB POMORZE Sp. z o.o. Gdańsk

MGJ Sp. z o.o. Leśniewo

 

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM

Laureat: Gmina Dzierzgoń

Wyróżnienia:

Miasto Tczew

Gmina Szemud

Gmina Słupsk

 

GRYF MEDIALNY

Laureat: RADMOR S.A. Gdynia

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy wszystkim pozostałym uczestnikom!

Dzień Budowlanych – wyjątkowe wyróżnienia dla inżynierów DORACO.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych świętowała w październiku swój jubileusz 20- lecia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Termin uroczystości został wybrany nieprzypadkowo – 14.10.2022 r. to Dzień Budowlanych. Podczas gali wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia „Za Zasługi dla Budownictwa”. Wśród uhonorowanych medalami znalazło się wielu inżynierów DORACO.

Tegoroczny Dzień Budowlanych był wyjątkowy dla Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych, która w tym dniu zorganizowała uroczystą galę z okazji swojego 20- lecia. Jubileusz został otwarty przez Krzysztofa Wilde, Przewodniczącego Rady POIIB, powitaniem znamienitych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Wiceprezydent Gdańska, Gdyni oraz Słupska, Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego, Starosta Powiatu Człuchowskiego oraz przedstawiciele Krajowej Izby Inżynierów, Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele uczelni oraz reprezentanci firm, które współpracują z POIIB.

Jubileusz POIIB w Dniu Budowlanych był wyjątkową okazją do złożenia podziękowań i uhonorowania medalami, odznaczeniami i wyróżnieniami najlepszych inżynierów w województwie pomorskim – za ich szczególne zasługi dla rozwoju budownictwa.

Wśród uhonorowanych znalazło się wielu wybitnych inżynierów, którzy swoim talentem wspierają rozwój Korporacji Budowlanej DORACO.

Medale otrzymali:

MEDAL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Adam Mańka, Dyrektor Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO

MEDAL PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Paweł Gonera, Kierownik Budowy w Korporacji Budowlanej DORACO
Paweł Grużewski, Dyrektor Techniczny w Korporacji Budowlanej DORACO
Radosław Jarosiewicz, Wiceprezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO
Marek Jasiński, Kierownik Budowy w Korporacji Budowlanej DORACO
Łukasz Paszylk, Kierownik Budowy w Korporacji Budowlanej DORACO

MEDAL PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Krzysztof Kolasa, Dyrektor Pionu Kontraktacji, Produktu i Planowania w Korporacji Budowlanej DORACO
Łukasz Lochowicz, Kierownik Robót Elektrycznych w Korporacji Budowlanej DORACO
Rafał Łukaszewski, Dyrektor Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO
Piotr Plichta, Dyrektor Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO
Szymon Poźniak, Kierownik Kontraktu w Korporacji Budowlanej DORACO
Piotr Siemaszko, Dyrektor Oddziału Hydrotechniki w Korporacji Budowlanej DORACO

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA PIIB
Krzysztof Kolasa, Dyrektor Pionu Kontraktacji, Produktu i Planowania w Korporacji Budowlanej DORACO

Właściciele i Zarząd DORACO składają gratulacje i życzą dalszych zawodowych sukcesów. Inżynierowie jako leaderzy będą z pewnością doskonałym wsparciem w wielu programach rozwoju talentów w ramach Akademii Rozwoju w Doraco.

fot. Karol Stańczak

glowne

Doraco wśród laureatów XIV edycji Kryształów Przetargów Publicznych 2022!

Statuetki Kryształów Przetargów Publicznych zostały wręczone! Finał XIV edycji konkursu uświetniła uroczysta gala, otwierająca równocześnie XVII Forum Przetargów Publicznych które odbyło się w dniach 10-12 października 2022 r. w Jachrance k. Warszawy.

W tegorocznej XIV edycji Kryształów Przetargów Publicznych o wyróżnienie ubiegały się projekty, zrealizowane między 1 stycznia 2021 r. a 31 lipca 2022 r. Spośród około stu nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybrała sześć najlepszych projektów: cztery wśród zamawiających oraz dwa wśród wykonawców.

Wśród zwycięzców znalazła się Korporacja Budowlana DORACO – otrzymaliśmy nagrodę jako wykonawca w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” za zrealizowanie budowy Publicznego Terminala Promowego w Porcie Gdynia.

Wartość inwestycji to ok. 290 mln zł. Projekt został współsfinansowany w kwocie ponad 116 mln zł. przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020.

Warto przypomnieć, że terminal promowy zrealizowany został zgodnie z ideą green port, czego wyrazem jest zastosowane (po raz pierwszy w Polsce) przyłącze elektryczne. Korzystać z niego mogą promy cumujące przy terminalu.

Na wykonanie budynków kubaturowych, czyli budynku terminalu, magazynu i fotoshooterów oraz galerii pasażerskiej wykorzystano 280 ton stali zbrojeniowej, 330 ton konstrukcji stalowej i niemal 4,5 tys m3 betonu.

Gratulujemy wszystkim laureatom Kryształów Przetargów Publicznych 2022:

Kategoria I – Ochrona środowiska i gospodarki wodnej
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymała Gmina Opatów
za projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”.

Kategoria II – Infrastruktura drogowo-komunikacyjna
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
za projekt pn.: „Remont zabytkowego wiaduktu w Gnieźnie DW 260”.
Nagrodę dla Wykonawcy otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
za projekt pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75”.

Kategoria III – Obiekty użyteczności publicznej
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymał Wojskowy Instytut Medyczny
za projekt pn.: „Budowa filii szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie”.

Kategoria IV – Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków
Nagrodę dla Zamawiającego otrzymała Gmina Czempiń
za projekt pn.: „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia w Czempiniu”.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

fot. Marcin Oliva Soto

DJI_0051

Doraco zakończyło budowę stadionu im. Floriana Krygiera w Szczecinie

W dniach 14-15.09.2022r. w Szczecinie odbyły się uroczyste spotkania z okazji ukończenia budowy i oddania do użytku miejskiego stadionu im. Floriana Krygiera.

Doraco zakończyło budowę stadionu i przekazało miastu gotowy do użytkowania obiekt w drugiej połowie sierpnia br. Z tej okazji właściciele i Zarząd spółki Doraco z grupy HassHolding, zorganizowali uroczyste spotkania, by podziękować za współpracę przy projekcie: włodarzom miasta, zarządowi i inspektorom SIM, zarządowi Klubu Pogoń, architektom z biura DEDECO, którzy zaprojektowali stadion oraz firmom podwykonawczym i kadrze Doraco.

Oficjalne otwarcie stadionu dla kibiców odbędzie się w sobotę 1.10.2022 r. podczas meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Pogoni z Lechią Gdańsk. Z tej okazji Klub Pogoń i Miasto Szczecin przygotowały dla mieszkańców specjalne atrakcje.

Stadion powstał praktycznie od nowa, jest siódmym pod względem wielkości stadionem w Polsce i jednym z najpiękniejszych oraz najnowocześniejszych w Europie. Podczas meczu Portowców z Lechią Gdańsk na trybunach zasiądzie blisko 22 tysiące kibiców.

Budowa rozpoczęła się wiosną 2019 roku. Ogromnym wyzwaniem był fakt, że prowadzono ją etapami, nie wyłączając piłkarzom możliwości ekstraklasowych występów. Prace budowlane spowolniło również odkrycie niewypałów – pozostałości po II wojnie światowej.

W sierpniu 2022r. udało się zakończyć budowę i uzyskać zgodę na użytkowanie obiektu. W skład nowego kompleksu sportowego wchodzi stadion główny z 4 trybunami oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży z 5 boiskami treningowymi. Koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 364 milionów złotych. Generalnym wykonawcą inwestycji była spółka Stadion Szczecin Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. sp. j., a nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

granaria

Most Stągiewny na Wyspie Spichrzów został oficjalnie otwarty.

Historyczny Most Stągiewny, po gruntownej renowacji, został uroczyście otwarty 3 sierpnia 2022 r. W uroczystości udział wzięli nie tylko włodarze Gdańska i wykonawcy projektu, ale również mieszkańcy miasta i turyści.

3 sierpnia 2022 r. symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierającego Most Stągiewy na Wyspie Spichrzów, dokonali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Wojciech Ciurzyński, prezes Granarii, Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Rudi op ‘t Roodt z firmy Immobel, Andrzej Bojanowski, prezes MTG oraz Wiesław Bielawski, były z-ca prezydenta Gdańska.

Wiele lat temu podjęliśmy wspólnie z Granarią wyzwanie, jakim jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Kiedy pytamy, gdzie jest dzisiaj w Gdańsku najfajniej, wiele osób mówi, że Wyspa Spichrzów to miejsce, które tętni życiem. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w bardzo dużym stopniu oddaje dewizę naszego miasta Nec Temere Nec Temide – Odważnie, ale z rozwagą – powiedziała podczas uroczystości prezydent Aleksandra Dulkiewicz i dodała – Te inwestycje służą nam wszystkim. Niezależnie od tego, czy odwiedzamy lokale gastronomiczne lub inne miejsca na Wyspie Spichrzów, to korzystamy z przebudowanego skrzyżowania Chmielnej z Podwalem Przedmiejskim, obrotowej kładki, czy wreszcie z Mostu Stągiewnego, który dzisiaj otwieramy.

Most Stągiewny po gruntownym remoncie zyskał nową praktyczną funkcjonalność. Dla ułatwienia przepływu małej floty został przekształcony w most zwodzony. W takiej formie przeprawa funkcjonowała aż do II wojny światowej. Elementy nowego mostu dotarły na miejsce w kilku częściach. Do jego złożenia użyto jednego z największych dźwigów lądowych.

Uwzględniając trudność prac, ale też historyczne znaczenie mostu, jesteśmy dumni, że DORACO odegrało istotną rolę w realizacji remontu.

Mieszkańcy miasta otrzymują odnowiony most w jednej z najbardziej klimatycznych części Gdańska nad Motławą. Przede wszystkim poprawi to jej funkcjonalność, co jest szczególnie ważne zwłaszcza teraz, gdy po raz pierwszy od 2 lat możliwe jest intensywniejsze podróżowanie i zwiedzanie. Gościmy więc w Gdańsku setki tysięcy turystów z całego świata.

Kompleksowe prace przy ambitnych i co za tym idzie, często niełatwych projektach, takich jak Most Stągiewny czy Granaria, bywają sporym wyzwaniem. DORACO od wielu lat podejmuje takie wyzwania. Szczególnie chętnie wtedy, gdy znajdzie w inwestorze partnera biznesowego, który podobnie jak my, odważnie, konsekwentnie i z wizjonerskim podejściem, realizuje swoje pomysły. – podkreśliła Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO

Po kilkumiesięcznej przerwie most dostępny jest ponownie dla pieszych, wg planów pierwsze małe statki i jachty przepłyną pod nim już we wrześniu 2022 roku.