1. Imię

  2. Nazwisko

  3. Adres e-mail

  4. Numer telefonu

  5. Kierunek studiów

  6. Tryb studiów

  7.
  7.1. Dotychczasowe doświadczenie

  7.2. Specjalizacja

  7.3. Uprawnienia

  8. Interesuje mnie


  9. Preferowana budowa

  10. Od kiedy możesz rozpocząć pracę?

  Klauzula informacyjna
  Na podstawie Rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Opackiej 12. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w zakresie i w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą przetwarzania, w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zaś w pozostałym zakresie, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować brak możliwości przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia procedury rekrutacyjnej lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie poprzez adres e-mail daneosobowe@doraco.pl.

  Zgoda na obecną rekrutację (wymagana)

  Zgoda na przyszłe rekrutacje