O solidnych fundamentach spółki świadczy jej doświadczenie i potencjał finansowy, który przekłada się na zaufanie Klientów, banków i firm ubezpieczeniowych. Wiedza i racjonalne decyzje kadry zarządzającej są źródłem wysokiej rentowności i płynności finansowej. Zarząd Korporacji Doraco kładzie nacisk na zarządzanie płynnością i ryzykiem w realizacji kontraktów. W portfelu firmy znajdują się projekty o wysokim stopniu zaawansowania technicznego zapewniające wyższą rentowność, niż przeciętna dla branży.

Przychody firmy w okresie 2010 – 2019 oraz prognozy (mln PLN)