Korporacja Budowlana DORACO

Korporacja Budowlana DORACO
Spółka z o.o. 

ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk
Telefon: +48 58 552 12 83
Faks:    +48 58 552 02 78
email: biuro@doraco.pl

Oddział w Warszawie

00-366 Warszawa,
ul. Foksal 10Telefon: +48 22 828 48 57

Oddział w Szczecinie

70-952 Szczecin,
ul. Energetyków 3/4Telefon: +48 91 814 39 17

Informacje:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy,
NR KRS: 0000007469
NIP: 584-020-15-88
REGON: 190555390
Kapitał Zakładowy: 511.820,00 PLN

DORACO Infrastruktura Sp. z o.o. – dystrybucja systemu przejazdów torowo-drogowych ROSEHILL RAIL:
inż. Michał Gontarczyk, tel. +48 608 695 083, www.przejazdy.com.pl e-mail: przejazdy@doraco.pl

 


Wyświetl większą mapę