Potencjał finansowy i logistyczny oraz szerokie doświadczenie pozwalają firmie realizować pełen zakres usług budowlanych. Elastyczność i innowacyjność DORACO jest szczególnie doceniana przez Klientów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, przemysłowego, budowy obiektów użyteczności publicznej oraz renowacji obiektów zabytkowych. Wysoka wiarygodność DORACO oraz profesjonalizm wykonywanych usług potwierdzone są współpracą z polskimi i międzynarodowymi partnerami.

Przy każdym projekcie sporządza się:

  • szczegółowy harmonogram prac;
  • budżet uwzględniający wszelkie możliwe koszty, ich eliminację oraz zysk;
  • plan jakości będący zestawieniem kluczowych momentów inwestycji i procesów technologicznych;
  • opis ryzyka przewidzianego przed przystąpieniem do inwestycji uwzględniający działania zapobiegawcze.