Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług budowlano-montażowych na zasadzie Generalnego Wykonawstwa.

Szeroki zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Budownictwo przemysłowe;
 • Budownictwo hydrotechniczne;
 • Obiekty użyteczności publicznej:
  • Centra i galerie handlowe,
  • Terminale lotnicze,
  • Banki i biurowce,
  • Centra konferencyjne,
  • Hotele i centra SPA,
  • Szpitale.
 • Obiekty związane z ochroną środowiska:
  • Zakłady termicznego przekształcania odpadów,
  • Zakłady utylizacji odpadów,
  • Oczyszczalnie ścieków,
  • Magistrale wodno-ściekowe.
 • Renowacja zabytków;
 • Energetyka.