Obiekt wybudowany został jako konstrukcja żelbetowa monolityczna, oddany „pod klucz”, wykończony w najnowszych technologiach oraz wyposażony w nowoczesne instalacje wymagane do funkcjonowania banków.

Powierzchnia dróg, parkingów i ciągów pieszych: ok. 1.440 m2

Powierzchnia terenów zielonych: 1.915 m2