Budowa budynku biurowego 6 kondygnacyjnego wraz z sieciami i przyłączami zewn. do budynku, przebudową terenu wokół budynku oraz wjazdu na teren obiektu.