Korporacja Budowlana DORACO realizuje projekt „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”.

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksu prac, w tym:

  • realizację budynku terminalu promowego wielkości 30 tys. m3, połączonego z galerią pasażerską służącą pasażerom do wejścia na prom;
  • przebudowę nabrzeży (fińskiego i polskiego) o łącznej długości ok. 600 metrów,
  • budowę placów postojowych i parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych, o łącznej wielkości 65 tys. m2.
  • oprócz tego DORACO wykona połączenie kolejowe między nabrzeżami, przebudowę istniejących układów drogowych i komunikacyjnych oraz inne prace infrastrukturalne.
  • w ramach powyższego zadania zostanie także wykonana przebudowa skrzyżowania „Węzeł Ofiar Grudnia ’70” oraz poprowadzenie trasy rowerowej.

Inwestycja w gdyńskim porcie spowoduje możliwość łatwiejszego manewrowania promami oraz obsługę większej liczby promów i jednostek o większym tonażu. Powstanie możliwość obsługi promów o długości dochodzącej do 240 m (obecnie nabrzeże helskie – zapewnia tylko 175m) – nowe usytuowanie poprawi manewrowanie promami oraz skróci ich pobyt w porcie – zastosowane rozwiązania zapewnią uniwersalność obsługi statków. Operacje związane z zawinięciem promu (tj. od rozpoczęcia cumowania do jego odejścia) nie przekroczą 120 minut.

Zakończenie wszystkich prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania przewidywane jest za 28 m-cy, czyli 30.06.2021.

wiz. Port Gdynia

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014 – 2020