Celem przedsięwzięcia była rozbudowa istniejącego ZZO o zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 75 000 Mg/rok.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została instalacja do sortowania odpadów zmieszanych w celu odzysku surowców wtórnych oraz przygotowania frakcji biodegradowalnej do stabilizacji w procesie kompostowania. Proces technologiczny zakładał, iż w ramach instalacji sortowania odpadów zmieszanych zostanie wybudowana linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego.
Dzięki wybudowaniu instalacji zostanie znacznie ograniczony strumień odpadów trafiających na składowisko.

DORACO odpowiadało za projekt oraz realizację inwestycji wraz z instalacją linii technologicznych.

Więcej informacji