Roboty zewnętrzne hipermarketu wykonane „pod klucz”, łącznie z terenami parkingowymi i instalacjami zewnętrznymi na działce o powierzchni 59.474 m2. Zakres robót obejmował wykonanie placów parkingowych na ok. 1000 pojazdów, wodociagów – 850 mb, kanalizacji deszczowej – 2300 mb, kanalizacji sanitarnej – 370 mb oraz regulację Strugi Cisowskiej.