Zakres prac w Gdyni obejmował wykonanie makroniwelacji – 16.000 m2, kanalizacji, lini telefonicznej, lini kablowej s.n. i n.n., wykonanie sieci wod.-kan. 2861 mb oraz budowę placów i dróg dojazdowych – 34.500 m2 wraz z zielenią, ekranem akustycznym, ogrodzeniem i oświetleniem terenu.

Czas realizacji: od czerwca 1996 do września 1996

Zakres prac w Przejazdowie obejmował uzbrojenie zbiorników retencyjnych wód deszczowych, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami, wykonanie sieci gazowej, cieplnej, przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz place i drogi dojazdowe.

Czas realizacji: od czerwca 1999 do października 1999

W ramach kontraktu w Opolu wykonano kompleksowe instalacje wewnętrzne w budynku, sieci wod.-kan. wraz ze zbiornikami wodnymi, p-poż i zbiornikami ścieków sanitarnych, drogi, parkingi i place manewrowe. Ponadto wykonano kolektor sanitarny ścieków deszczowych, przyłącza zewnętrzne wod.-kan. oraz wybudowano rondo i zmodernizowano ulicę dojazdową.

Czas realizacji: od kwietnia 2002 do października 2002

Prace w obiekcie w Zabrzu (2003 r.), wykonywane w trakcie działania centrum, obejmowały roboty budowlane, przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.