Kompleksowa realizacja elewatora zbożowego w Porcie Gdyńskim wraz z przebudową nabrzeży portowych. Zakres prac obejmował modernizację elewatora zbożowego i przebudowę nabrzeży portowych oraz wykonanie dokumentacji, kompleksową realizację i rozruch. Większość robót prowadzona była bez przerywania eksploatacji.