Rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i portiernią.

W ramach inwestycji wykonano także remont istniejącej hali, magazyny materiałów łatwopalnych, wiatę oraz zbiornik wody pożarowej z przybudowaną pompownią. Prace zewnętrzne obejmowały ponadto wewnętrzny układ drogowy, plac manewrowy i parkingi. Prace zrealizowano w bardzo krótkim czasie przy niesprzyjających warunkach pogodowych.