Adaptacja pomieszczeń piwnicy i parteru budynku przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku na oddział banku PKO BP.

Zakres robót obejmował:

roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne;
prace wykończeniowe: ścianki, obudowy, stolarka okienna i drzwiowa;
prace naprawcze i renowacyjne;
roboty instalacyjne: wod.-kan., c.o., elektryczne, wykonanie wentylacji;
wyposażenie w meble i elementy identyfikacyjne;
okablowanie systemu alarmowego włamania i napadu;
okablowanie, montaż i uruchomienie systemu telewizji dozoru oraz systemu kontroli dostępu.