Modernizacja oraz budowa 258 m nabrzeża w Porcie Gdańsk. Wykonano m.in. ściankę szczelną żelbetową o długości 245,1 mb oraz regulację 290 m dna Nabrzeża Zachodniego. Zakres prac obejmował także wykonanie pomostu manewrowego o długości 38,5 mb wraz z wyposażeniem, konstrukcję umocnienia dna, sieci i przyłącza wod-kan, odwodnienie liniowe nabrzeży, izolacje przeciwwilgociowe, docieplenie części podziemnych budynku na Nabrzeżu Zachodnim oraz oświetlenie nabrzeża i sieci elektroenergetyczne związane z nabrzeżem.

fot. DORACO