Inwestycja zrealizowana została w systemie Generalnego Wykonawstwa, polegała na przebudowie pochylni i placu przypochylniowego wraz z infrastrukturą w celu budowy statków o parametrach L=265 m i B=37,3 m.

Zakres prac obejmował m.in.:

  • budowę pirsu o długości 50 m pod wydłużenie toru południowego suwnicy;
  • budowę nabrzeży długości około 100 m;
  • przebudowę niecki pochylni – poszerzenie o 12,5 m i wydłużenie o 15 m w kierunku wody;
  • budowę nowego toru północnego o długości 331 m konstrukcji żelbetowej dla suwnicy o rozpiętości 98,5 m i udźwigu 450 t
    oraz przebudowę toru południowego;
  • budowę torowisk o rozpiętości 10 m i 14 m oraz długości 315 m pod żurawie stoczniowe;
  • budowę nowego żelbetowego placu przypochylniowego o pow. 20.000 m, dostosowanego do prefabrykacji sekcji.