DORACO jako lider konsorcjum z firmą Boskalis, zrealizowało pierwszą część robót w ramach modernizacji wewnętrznego toru wodnego, czyli przebudowę nabrzeży stanowiących obudowę toru wodnego. Do zadań wykonawcy należała rozbudowa niemal 400 metrów nabrzeży w etapach:

ETAP 2 – Rozbudowa części nabrzeża postojowego Niskiego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego (BON) o długości 130,5 m w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku.

ETAP 5 – Rozbudowa części Nabrzeża Wiślanego o długości 91,0 m w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku,

ETAP 6 – Rozbudowa części Nabrzeża Wiślanego o długości 72,0 m i Nabrzeża Szczecińskiego o długości 90,0 m w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku

W jej ramach DORACO przeprowadziło roboty rozbiórkowe, prace konstrukcyjne nabrzeży, rozbudowę instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, prace czerpalne czy oczyszczanie akwenu.

Wykonane inwestycje umożliwiły poprawę warunków i bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku, oraz zapewniły dostosowanie nabrzeży do istniejących konstrukcji, a także linii nabrzeża do wymagań wynikających z planowanego Toru Wodnego.

Parametry nowego toru wodnego na przebudowywanych odcinkach to szerokość B=90 m i głębokość H=12,0 m.

Nabrzeże BON. Fot. DORACO

Nabrzeże Szczecińskie i Wiślane. Fot. DORACO