DORACO jako lider konsorcjum z firmą Boskalis, realizuje pierwszą część robót w ramach modernizacji wewnętrznego toru wodnego, czyli przebudowę nabrzeży stanowiących obudowę toru wodnego. Do zadań wykonawcy należy rozbudowa niemal 400 metrów nabrzeży: Postojowego Niskiego/baza BON, Nabrzeża Wiślanego oraz Szczecińskiego.

W jej ramach DORACO przeprowadzi roboty rozbiórkowe, prace konstrukcyjne nabrzeża, rozbudowę instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, prace czerpalne czy oczyszczanie akwenu. Planowany czas trwania inwestycji to 67 tygodni od chwili podpisania umowy.
DORACO pozyskało także kontrakty na rozbudowę Nabrzeża Zbożowego oraz Nabrzeża Wisłoujście na łącznej długości ponad 1000 metrów. Te prace powinny zostać zakończone w czasie 74 tygodni od dnia podpisania umowy.