Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Pszczółki, Różyny, Skowarcz, Kolnik. Na inwestycję składała się budowa i rozruch obiektów związanych bezpośrednio z procesem technologicznym, takich jak budynek krat, przepompownia ścieków, piaskownik, blok biologicznego oczyszczania oraz obiekt dyspozytorni. W ramach realizacji inwestycji wykonano kompleksowo sieci technologiczne oraz montaż i rozruch specjalistycznych urządzeń technologiczno-pomiarowych.

 

 

Powierzchnia zabudowy: 630 m2

Kubatura budynków: 411 m3