Budowa nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku obejmowała wykonanie:

  • terminalu pasażerskiego T2 wraz z łącznikiem i zewnętrznymi klatkami schodowymi z pomostami wraz z infrastrukturą;
  • instalacji, sieci i przyłączy;
  • robót drogowych – podjazd pod T2 wraz z infrastrukturą inżynieryjno-drogową, chodniki, drogi, podjazdy, parkingi naziemne, powierzchnie utwardzone;
  • zagospodarowania terenu wraz z zielenią;
  • branżowych projektów wykonawczych (konstrukcja, architektura, instalacje sanitarne i mechaniczne, instalacje elektryczne i teletechniczne, zagospodarowanie terenu.

Budynek terminalu T2 charakteryzuje się nowoczesnym rozwiązaniem funkcjonalnym i technicznym, umożliwiającym elastyczne dostosowanie się i zaspokojenie potrzeb użytkowników o bardzo zróżnicowanych wymaganiach funkcjonalno-przestrzennych, spełniającym wszelkie wymogi stawiane międzynarodowym portom lotniczym w zakresie standardów organizacyjnych i funkcjonalnych, a w szczególności uwzględnia specyficzne wymogi odpraw pasażerskich zgodnie z zasadami z Schengen.

     

Film z serwisu trojmiasto.pl

Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko