Przebudowa Nabrzeża Przemysłowego w gdańskim porcie, na odcinku 150 mb, w tym zapuszczenie ścianki szczelnej żelbetowej o długości 17,5 m. W ramach prac wykonano także wyposażenie nabrzeża, budowę belki odwodnej toru poddźwigowego, przebudowę belki odwodnej toru podźwigowego ładowarki soli na długości 83,3 mb, sieci energetyczne, sieci i przyłącza wod-kan z separatorem i osadnikiem, odwodnienie liniowe nawierzchni,a także wykonano nawierzchnę z kostki granitowej w pasie o szerokości ok. 12 mb na długości przebudowywanego nabrzeża.