Korporacja Budowlana DORACO zrealizowała przebudowę (na odcinku konstrukcyjnym 12f-14) Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk. W ramach prac odbudowane zostało istniejące umocnienie brzegowe, a część nadwodna nabrzeża została rozebrana i zmodernizowana, wraz z umocnieniem skarpowym. Wszystkie prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego toru wodnego.