Korporacja Budowlana DORACO rozpoczyna przebudowę Portu Rybackiego we Fromborku.

Celem przedsięwzięcia jest powstrzymanie dalszej degradacji nabrzeży, oraz poprawa warunków postojowych jednostek pływających, warunków wyładunku i obsługi statków, jak również zwiększenie ochrony basenu portowego przed nadmiernym falowaniem.

W ramach prac DORACO wykona:

 • przebudowę następujących konstrukcji hydrotechnicznych o łącznej długości ok. 400 metrów:
  – nabrzeże Wschodnie
  – nabrzeże Południowe
  – nabrzeże Zachodnie przyslipowe
  – nabrzeże Zachodnie
  – nawierzchnie na w/w nabrzeżach oraz na placu manewrowym
 • remont konstrukcji hydrotechnicznych o łącznej długości ok. 340 metrów:
  – opaska brzegowa wschodnia
  – opaska brzegowa zachodnia
  – falochron Wschodni
  – falochron Zachodni
 • budowę przyłączy: wodociągowego, elektroenergetycznego NN, wylotów kanalizacji deszczowej
 • budowę elementów małej architektury, ogrodzenia, oświetlenie i punkty poboru prądu i wody dla jednostek pływających.

Prace potrwają 20 miesięcy.