Korporacja Budowlana DORACO zrealizowała w systemie „zaprojektuj i wybuduj” budynek zamieszkania zbiorowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Robotniczej w Gdańsku.

Budynek o łącznej powierzchni całkowitej 11.145,7 m² i kubaturze 40.162,04 m³, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada 279 pokoi 1 i 2-osobowych. Na parterze przewidziano ponadto lobby wejściowe z recepcją. Komunikację zapewniają 3 windy oraz 3 klatki schodowe. Jego architektura nawiązuje stylistyką do sąsiadujących obiektów na terenie Młodego Miasta.